• Chlamydia trachomatis IgM
  • Chlamydia trachomatis IgG
  • badanie w kierunku drożdżaków
  • posiew z cewki moczowej/posiew z pochwy
  • HCV
  • HIV
  • WR