• bilirubina
  • AspAT
  • AlAT
  • GGTP
  • fosfataza zasadowa
  • białko całkowite
  • HbsAg
  • przeciwciała anty-HCV