Przygotowanie do badań laboratoryjnych wykonywanych z krwi

Pora dnia
Zaleca się, by do pobrania krwi do rutynowych badań zgłaszać się w godzinach rannych (7:00-10:00). W niektórych badaniach dopuszcza się możliwość pobierania krwi w innych porach; w takich przypadkach należy zaznaczyć godzinę pobrania.
Posiłek
Zaleca się (o ile nie ma innych wskazań), by przed pobraniem próbki krwi zachować ok. 12...
Czytaj dalej

Przygotowanie pacjenta do pobrania jednorazowej, porannej próbki moczu na badanie ogólne

Przed pobraniem moczu zalecane jest:
 • stosowanie umiarkowanej, zwyczajowej diety oraz przyjmowanie fizjologicznej (normalnej) ilości płynów
 • unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego, który może spowodować pojawienie się w moczu lub zwiększenie stężenia białka i ciał ketonowych
 • powstrzymywanie od stosunków płciowych w dobie poprzedzającej badanie
 • dokładne umycie okolicy ujścia cewki moczowej ciepłą wodą...
  Czytaj dalej

Przygotowanie i pobranie dobowej zbiórki moczu DZM

Przed przystąpieniem do dobowej zbiórki moczu:
 • przygotować czysty, 2-3 litrowy pojemnik
 • w laboratorium uzyskać informację o ewentualnej konieczności dodania do pojemnika na zbierany mocz odpowiedniego stabilizatora i w razie konieczności zaopatrzyć się w taki stabilizator.
 • w dniu rozpoczęcia zbiórki dobowej pierwszą poranną porcję moczu należy oddać do muszli klozetowej.
Przeprowadzanie...
Czytaj dalej

Pobieranie moczu do badań mikrobiologicznych

Mocz do badania mikrobiologicznego należy pobierać rano, a jeśli to niemożliwe, po 4 godzinach od ostatniego oddania. Tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest pobieranie moczu niezależnie od pory dnia. Informację taką należy przekazać pracownikowi Punktu Pobrań. Materiał należy pobierać przed włączeniem antybiotykoterapii. W przypadku przebiegającej terapii lekami o działaniu przeciwdrobnoustrojowym...
Czytaj dalej

Przygotowanie do badań kału

Badanie powinno być wykonywane przed rozpoczęciem leczenia lub po upływie 1-3 tygodni po zakończeniu stosowania leków, chyba że terapia antybiotykowa nie przynosi efektu i lekarz zalecił przeprowadzenie badania w trakcie leczenia – po stosowne informacje należy się zwrócić do lekarza prowadzącego lub punktu pobrań materiału. Kał do badania powinien być...
Czytaj dalej

Pobieranie kału do badań mikrobiologicznych

Próbka kału powinna być pobierana jak najwcześniej od wystąpienia objawów biegunki, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia przeciwdrobnoustrojowego. W okresie nawrotu biegunki pobrania należy dokonać natychmiast, nie czekając na uformowanie się stolca. Bez względu na wielkość próbki należy pamiętać, aby do badania kał był pobierany z kilku miejsc, szczególnie zawierających materiał...
Czytaj dalej

Wymazy – zalecenia ogólne

 • wymazy należy pobierać na początku zakażenia (w momencie objawów klinicznych),
 • bez stosowania antybiotyków,
 • co najmniej 5 dni po zakończonej antybiotykoterapii,
 • rano, na czczo, po przepłukaniu jamy ustnej przegotowaną wodą,
 • w godzinach porannych, przed przyjęciem pokarmów lub płynów dla uniknięcia spłukiwania bakterii bytujących na powierzchni migdałków i/lub błonie śluzowej...
  Czytaj dalej