Sposób przygotowania pacjenta do badań mikrobiologicznych