Przygotowanie do badań laboratoryjnych wykonywanych z krwi

Pora dnia

Zaleca się, by do pobrania krwi do rutynowych badań zgłaszać się w godzinach rannych (7:00-10:00). W niektórych badaniach dopuszcza się możliwość pobierania krwi w innych porach; w takich przypadkach należy zaznaczyć godzinę pobrania.

Posiłek

Zaleca się (o ile nie ma innych wskazań), by przed pobraniem próbki krwi zachować ok. 12 godzinną przerwę w spożywaniu posiłków. Optymalnie, ostatni posiłek poprzedniego dnia...
Czytaj dalej

Przygotowanie pacjenta do pobrania jednorazowej, porannej próbki moczu na badanie ogólne

Przed pobraniem moczu zalecane jest:

 • stosowanie umiarkowanej, zwyczajowej diety oraz przyjmowanie fizjologicznej (normalnej) ilości płynów
 • unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego, który może spowodować pojawienie się w moczu lub zwiększenie stężenia białka i ciał ketonowych
 • powstrzymywanie od stosunków płciowych w dobie poprzedzającej badanie
 • dokładne umycie okolicy ujścia cewki moczowej ciepłą wodą bez środków myjących i dezynfekujących,
 • unikanie badania w okresie od...
  Czytaj dalej

Przygotowanie i pobranie dobowej zbiórki moczu DZM

Przed przystąpieniem do dobowej zbiórki moczu:

 • przygotować czysty, 2-3 litrowy pojemnik
 • w laboratorium uzyskać informację o ewentualnej konieczności dodania do pojemnika na zbierany mocz odpowiedniego stabilizatora i w razie konieczności zaopatrzyć się w taki stabilizator.
 • w dniu rozpoczęcia zbiórki dobowej pierwszą poranną porcję moczu należy oddać do muszli klozetowej.

Przeprowadzanie dobowej zbiórki moczu

 • zbiórkę przeprowadza się w okresie 24 godzin...
  Czytaj dalej

Pobieranie moczu do badań mikrobiologicznych

Mocz do badania mikrobiologicznego należy pobierać rano, a jeśli to niemożliwe, po 4 godzinach od ostatniego oddania. Tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest pobieranie moczu niezależnie od pory dnia. Informację taką należy przekazać pracownikowi Punktu Pobrań. Materiał należy pobierać przed włączeniem antybiotykoterapii. W przypadku przebiegającej terapii lekami o działaniu przeciwdrobnoustrojowym należy poinformować o rodzaju leku i okresie przyjmowania.

Mocz pobierać przestrzegając...
Czytaj dalej

Przygotowanie do badań kału

Badanie powinno być wykonywane przed rozpoczęciem leczenia lub po upływie 1-3 tygodni po zakończeniu stosowania leków, chyba że terapia antybiotykowa nie przynosi efektu i lekarz zalecił przeprowadzenie badania w trakcie leczenia – po stosowne informacje należy się zwrócić do lekarza prowadzącego lub punktu pobrań materiału. Kał do badania powinien być pobrany trzykrotnie w okresie 10-14 dni (próbki powinny być pobierane...
Czytaj dalej

Pobieranie kału do badań mikrobiologicznych

Próbka kału powinna być pobierana jak najwcześniej od wystąpienia objawów biegunki, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia przeciwdrobnoustrojowego. W okresie nawrotu biegunki pobrania należy dokonać natychmiast, nie czekając na uformowanie się stolca. Bez względu na wielkość próbki należy pamiętać, aby do badania kał był pobierany z kilku miejsc, szczególnie zawierających materiał patologiczny: śluz, krew lub ropę.

Wymazy – zalecenia ogólne

 • wymazy należy pobierać na początku zakażenia (w momencie objawów klinicznych),
 • bez stosowania antybiotyków,
 • co najmniej 5 dni po zakończonej antybiotykoterapii,
 • rano, na czczo, po przepłukaniu jamy ustnej przegotowaną wodą,
 • w godzinach porannych, przed przyjęciem pokarmów lub płynów dla uniknięcia spłukiwania bakterii bytujących na powierzchni migdałków i/lub błonie śluzowej gardła,
 • przed umyciem zębów (pasty do zębów zawierają substancje antybakteryjne,...
  Czytaj dalej