Przed przystąpieniem do dobowej zbiórki moczu:

 • przygotować czysty, 2-3 litrowy pojemnik
 • w laboratorium uzyskać informację o ewentualnej konieczności dodania do pojemnika na zbierany mocz odpowiedniego stabilizatora i w razie konieczności zaopatrzyć się w taki stabilizator.
 • w dniu rozpoczęcia zbiórki dobowej pierwszą poranną porcję moczu należy oddać do muszli klozetowej.

Przeprowadzanie dobowej zbiórki moczu

 • zbiórkę przeprowadza się w okresie 24 godzin (12 godzin w przypadku klirensu kreatyniny),
 • każdą kolejną porcję oddanego moczu należy w całości przenosić do pojemnika przeznaczonego na zbiórkę. Zanotować godzinę rozpoczęcia zbiórki,
 • pojemnik ze zbieranym moczem przechowywać w lodówce,
 • zbiórkę prowadzić do następnego dnia,
 • następnego dnia rano zakończyć zbiórkę o godzinie, o której ją rozpoczęto dnia poprzedniego, tj. po 24 godzinach (np. o godz. 7:00, o ile poprzedniego dnia rozpoczęto o 7:00),
 • po zakończeniu zbiórki zawartość pojemnika dokładnie wymieszać, zmierzyć objętość moczu, a następnie odlać próbkę (około 50-100 ml) do jednorazowego pojemnika i dostarczyć do laboratorium,
 • na opisie dołączonym do próbki należy koniecznie podać:
  – dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia zbiórki
  – całkowitą objętość zebranego moczu
  – ciężar ciała
  – wzrost
  – jeśli z jakiejś przyczyny w okresie 24 godzin pominięto w zbiórce nawet pojedynczą porcję moczu, zbiórkę należy przeprowadzić ponownie w innym dniu.