CENNIK BADAŃ

17(OH)-hydroksyprogesteron  69 zł
Adenowirusy + rotawirusy w kale  78 zł
ACE -konwertaza angiotensyny   258 zł
ACTH  58 zł
Albumina w sur.  25 zł
Albumina w moczu  25 zł
Aldosteron  59 zł
Alfa-fetoproteina (AFP)  49 zł
Alfa 1-antytrypsyna  43 zł
Alkohol etylowy we krwi  38 zł
Aluminium  135 zł
AMH – poziom rezerwy jajnikowej  179 zł
Amoniak  48 zł
Amylaza w moczu  18 zł
Amylaza w sur.  16 zł
ANA -przeciwciała p-jądrowe; IFA   59 zł
ANA 3 met. immunoblot  188 zł
Androstendion (ICD-9:I31)  59 zł
Antytrombina 3  67 zł
Antygen HLA-B27  140 zł
Antymon  215 zł
Arsen  165 zł
ASO  35 zł
ATG (anty-tyreoglobulina) 59 zł
ATPO (anty- peroksydaza tarczycowa) 49 zł
Azot mocznikowy 58 zł
Badanie cytologiczne płynu stawowego 89 zł
Badanie w kierunku drożdżaków  65 zł
Bartonelloza Bartonella henselae i quintana IgG met. IIF  145 zł
Bartonelloza Bartonella i quintana IgM met. IIF 145 zł
Bąblowica Echinococcus granulosus  – bąblowica 83 zł
Beryl 155 zł
Beta 2-mikroglobulina  79 zł
Beta-HCG w sur. 59 zł
Beta-HCG w moczu  46 zł
Białko w DZM  15 zł
Białko całkowite  17 zł
Białko typu C   75 zł
Bilirubina pośrednia   18 zł
Bilirubina całkowita   17 zł
Bilirubina-frakcje  43 zł
Bizmut  165 zł
BNP- mózgowy peptyd natiuretyczny  84 zł
Borrelia burgdorferi -Western Blot IgM  196 zł
Borrelia burgdorferi -Western Blot IgG  196 zł
Borrelia burgdorferi IgM (ELISA)  54
Borrelia burgdorferi IgG (ELISA)  54
Brom  175 zł
Brucelloza IgM  164 zł
Brucelloza IgG  175 zł
Candida – antygen krążący  155 zł
Ceruloplazmina  68 zł
Celiaklia met. PCR   398 zł
Chlamydia pneumoniae IgA   57 zł
Chlamydia pneumoniae IgG   57 zł
Chlamydia trachomatis IgG   57 zł
Chlamydia trachomatis IgA   57 zł
Chlorki  16 zł
Chlorki w DZM  21 zł
Cholesterol całkowity  17 zł
Cholinesteraza   37 zł
Chrom  165 zł
Chromogranina A   220 zł
CK-MB   32 zł
Clostridium difficile ozn. GDH oraz toksyny A+B w kale  159 zł
CPK- kinaza kreatynowa   19 zł
CRP – białko ostrej fazy   26 zł
Cyklosporyna   88 zł
Cyna  155 zł
Cynk   155 zł
Cytomegalovirus IgG    55 zł
Cytomegalovirus IgM    58 zł
Czas kaolinowo-kefalinowy APTT  25 zł
Czas protrombinowy – PT   21 zł
Czas rekalcynacji osocza   22 zł
Czas trombinowy   26 zł
Czas krwawienia   16 zł
Czynnik V Leiden   420 zł
Czynnik von Willebranda Ag  55 zł
D-dimery   65 zł
DHEA   58 zł
DHEA-S   58 zł
Digoksyna   58 zł
Dihydrotestosteron   185 zł
Dopełniacz C3   78 zł
Dopełniacz C4   78 zł
Estradiol   48 zł
Estriol wolny   58 zł
Ferrytyna   53 zł 
Fibrynogen   32 zł
Fosfataza alkaliczna   16 zł
Fosfataza alkaliczna – izoenzym kostny   59 zł
Fosfataza kwaśna   19 zł
Fosfor   19 zł
Fosfor w DZM   21 zł
Fruktozamina    99 zł
FSH (hormon folikulotropowy)   38 zł
FT3 trijodotyronina wolna   38 zł
FT4 tyroksyna wolna   38 zł
FTA-ABS, kiła   72 zł
GADA – p-ciała p-dekarboksylazie kw. glutaminowego IgG – ilościowo   102 zł
GBS – wymaz z pochwy, badanie na Streptococcus agalactiae grupy B   33 zł
GGT 15 zł
Giardia lamblia IgA w sur. (IFA)  62 zł
Giardia lamblia IgG w sur. (IFA)  62 zł
Glista ludzka Ascaris lumbricoides IgG w sur. 69 zł
Glukoza   16 zł
GOT (AspAT)   16 zł
GPT (AlAT)   16 zł
Grupa krwi AB0 i odcz. Coombsa   75 zł
Grzyby- badanie zeskrobin   68 zł
Haptoglobina    66 zł
HBA1C% hemoglobina glikowana   34 zł
HBe Ag   53 zł
HBs Ag   42 zł
HCV w sur. IgM/ IgG  44 zł
HCV-RNA badanie ilościowe  250 zł
HDL-cholesterol   18 zł
HE 4   72 zł
Helicobacter pylori IgA w sur.  54 zł
Helicobacter pylori IgG w sur.  54 zł
Helicobacter pylori – antygen w kale  49 zł
Herpes simplex p-ciała IgG typ I  54 zł
Herpes simplex p-ciała IgM typ I 55 zł
Herpes simplex p-ciała IgG typ I + II  99 zł
Herpes simplex p-ciała IgM typ I + II  115 zł
HGH – hormon wzrostu   64 zł
HIV przeciwciała typ 1,2, subtyp 0  59 zł 
HIV test potwierdzenia  299 zł
Homocysteina  58 zł
IGF1 somatomedyna    89 zł
Immunofiksacja białek    369 zł
Immunoglobulina A    48 zł
Immunoglobulina E  68 zł
Immunoglobulina G  47 zł
Immunoglobulina G 4 (IgG4/podklasa IgG)  94 zł
Immunoglobulina M  53 zł
Influenza A+B – antygeny grypy A i B   65 zł
Inhibina A  265 zł
Insulina    52 zł
Jod ilościowo   320 zł
Kadm    176 zł
Kalcytonina   68 zł
Kalprotektyna – badanie półilościowe   120 zł
Kalprotektyna w kale ELISA -badanie ilościowe 156 zł
Kał – białko GSA-65    39 zł
Kał – cysty pierwotniaków i jaja pasożytów    20 zł
Kał – krew utajona   34 zł
Kał – resztki pokarmowe   22 zł
Kał – test celofanowy na owsiki   25 zł
Kappa łańcuchy lekkie w surowicy   144 zł
Karbamazepina – ilościowo   65 zł
Kobalt   165 zł
Koproporfiryny  64 zł
Kortyzol   49 zł
Krążące kompleksy immunologiczne IgM / IgG Borrelia 670 zł
Kreatynina i GFR w sur.  17 zł
Kreatynina w DZM   28 zł
Krzem   285 zł
Krztusiec Bordetella pertussis IgA  49 zł
Krztusiec Bordetella pertussis IgG  49 zł
Kwas foliowy (wit. B9)   55 zł
Kwas moczowy   16 zł
Kwas moczowy w DZM   28 zł
Kwas walproinowy  57 zł
Kwas wanilino-migdałowy  56 zł
Lambda łańcuchy lekkie w surowicy   195 zł
LDL-cholesterol  14 zł
LDH – dehydrogenaza mleczanowa   22
LH hormon luteotropowy    37 zł
Limfocyty T i B (cytometria)   255 zł
Lipidogram   65 zł
Listerioza   135 zł
Lipaza   27 zł
Lipoproteina Lp(A)  92 zł
Lit w sur.    65 zł
Łuszczyca   468 zł
Magnez w sur.   18 zł
Magnez w DZM   25 zł
Mangan   165 zł
Marker nowotworowy Białko S100   129 zł
Marker nowotworowy Ca 125    49 zł
Marker nowotworowy Ca 15-3  49 zł
Marker nowotworowy Ca 19-9  49 zł
Marker nowotworowy CEA   49 zł
Marker nowotworowy Cyfra 21-1   69 zł
Marker nowotworowy Ca 72-4  51 zł
Methemoglobina    125 zł
Metoksykatecholaminy    155 zł
Mikroalbuminuria w DZM    38 zł
Miedź w sur.  58 zł
Mikroskopowy rozmaz krwi   17 zł
Mioglobina    77 zł
Mocz – badania ogólne z osadem met. analizy cyfrowej 14 zł
Mocznik    16 zł
Molibden   249 zł
Mononukleoza zakaźna Epsteina-Barr virus EBV VCA IgG- EBV   85 zł
Mononukleoza zakaźna Epsteina-Barr virus EBV VCA IgM – EBV   85 zł
Mononukleoza zakaźna (p-ciała heterofilne)    48 zł
Morfologia z rozmazem autom.   15 zł
Morfologia krwi z rozmazem mikroskopowym   18 zł
Motylica wątrobowa w sur.    285 zł
Mycoplasma pneumoniae IgM w sur.    68 zł
Mycoplasma pneumoniae IgG  w sur.    68 zł
Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp.   82 zł
Narkotyki w moczu- panel    145 zł
Nasienie – badanie ogólne    65 zł
Nikiel   179 zł
NSE (neuroswoista enolaza)    69 zł
NT-proBNP   155 zł
Nużeniec – Demodex folliculorum  65 zł
OB- Odczyn Biernackiego   15 zł
Odczyn Coombsa    69 zł
Odczyn Coombsa – miano   145 zł
Odczyn Waalera-Rose   28 zł
Ołów w sur.   169 zł
Osteokalcyna   95 zł
Pallad  288 zł
Panel alergiczny PODSTAWOWY 195 zł
Panel alergiczny ATOPOWY  425 zł
Panel alergiczny LITEWSKI  340 zł
Panel alergiczny DOM  180 zł
Panel alergiczny DRZEWA  180 zł
Panel alergiczny  JADY OWADÓW 145 zł
Panel alergiczny MĄKA MIĘSO RYBA 195 zł
Panel alergiczny NABIAŁ ORZECHY 189 zł
Panel alergiczny TRAWY   185 zł
Panel alergiczny OWOCE 170 zł
Panel alergiczny WARZYWA  185 zł
Panel alergiczny ZWIERZĘTA  189 zł
Panel jelitowy ASCA, p-ANCA, c-ANCA, p-ciała p-komórkom trzustki  265 zł
Panel koinfekcji odkleszczowych    850 zł
Panel wątrobowy pełny (ANA, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA)  219 zł
PAPP-A    99 zł
Parathormon    57 zł
PCR wsk. białko-kreatynina w moczu 27 zł
Peptyd C    65 zł
Platyna   175 zł
Płyn ze stawu kolanowego – badanie ogólne  65 zł
Płyn staw kolanowy – cytoza   65 zł
Pobranie materiału w domu  50 zł
Potas w sur.    17 zł
Potas w DZM   21 zł
Porfiryny całkowite w DZM   110 zł
Posiew   54 zł
Profil ALERGIA  260 zł
Profil BEZPIECZEŃSTWA kobieta  399 zł
Profil BEZPIECZEŃSTWA mężczyzna  399 zł
Profil „CIĄGŁE ZMĘCZENIE”  365 zł
Profil CIĄŻA  590 zł
Profil „DLACZEGO NIE CHUDNĘ ?”  569 zł
Profil JAMA BRZUSZNA  565 zł
Profil KOBIETA po 40 r.ż.  550 zł
Profil KOSTNO-REUMATYCZNY  475 zł
Profil MAŁE DZIECKO  95 zł
Profil MĘŻCZYZNA po 40 r.ż.  540 zł
Profil NERKI 178 zł
Profil NIETOLERANCJE POKARMOWE podstawowy/54 produktów spożywczych  920 zł
Profil NIETOLERANCJE POKARMOWE rozszerzony/108 produktów spożywczych 1450 zł
Profil NIETOLERANCJE POKARMOWE zaawansowany/216 produktów spożywczych  2450 zł
Profil ONKOLOGICZNY KOBIETA  365 zł
Profil ONKOLOGICZNY MĘŻCZYZNA  375 zł
Profil PODSTAWOWY DUŻY  289 zł
Profil PODSTAWOWY MAŁY  176 zł
Profil PRZED ZABIEGIEM  375 zł
Profil PSA  99 zł
Profil SENIOR  545 zł
Profil SENIORKA  685 zł
Profil SERCE  279 zł
Profil SPORT  549 zł
Profil TARCZYCA  235 zł
Profil WĄTROBA  249 zł
Profil WITAMINY I MIKROELEMENTY  355 zł
Profil WŁOSY I PAZNOKCIE  465 zł
Progesteron  48 zł
ProGRP – prekursor peptydu uwal. gastrynę 78 zł
Prokalcytonina  85 zł
Prolaktyna  45 zł
Proteinogram  48 zł
Przeciwciała SARS COV-2 IgM  100 zł
Przeciwciała SARS COV-2 S1/S2 IgG ilościowo  120 zł
Przeciwciała p-cytrulinowe  69 zł
Przeciwciała anty-N-DNA (test LE)   57 zł
Przeciwciała anty-HAV IgM  65 zł
Przeciwciała anty-HBc IgM  68 zł
Przeciwciała HBc total – IgM /IgG p-antygenowi rdzeniowemu   58 zł
Przeciwciała anty-Hbe  72 zł
Przeciwciała anty-HBs   49 zł
Przeciwciała p-cytoplazmie neutrofilów typ okołojądrowy PANCA   99 zł
Przeciwciała p- cytoplazmie neutrofilów typ cytoplazmatyczny CANCA  84 zł
Przeciwciała p-antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA  145 zł
Przeciwciała p-endomysium(EmA) IgA  94 zł
Przeciwciała p-endomysium(EmA) IgG  94 zł
Przeciwciała anty beta2-glikoproteinie IgG I (GP1b) 155 zł
Przeciwciała anty beta2-glikoproteinie IgM I (GP1b)   155 zł
Przeciwciała p-gliadynie (AGA) IgA   153 zł
Przeciwciała p-gliadynie (AGA)  IgG   153 zł
Przeciwciała mitochondrialne (AMA)    105 zł
Przeciwciała p-jądrowe p-centromerom (ACA) ELISA   132 zł
Przeciwciała p-insulinowe  164 zł
Przeciwciała p-kardiolipinie IgG  86 zł
Przeciwciała p-kardiolipinie IgM  89 zł
Przeciwciała p-wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgG  155 zł
Przeciwciała p-wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgM  155 zł
Przeciwciała p-komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF   165 zł
Przeciwciała p-wyspowe ICA 120 zł
Przeciwciała p- Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA)   69 zł
Przeciwciała anty-SARS-Cov-2-profil (IgG)  176 zł
Różyczka Rubella virus – przeciwciała IgG   59 zł
Różyczka Rubella virus – przeciwciała IgM   59 zł
Przeciwciała p-transglutaminazie tkankowej anty-tTG IgA  52 zł
Przeciwciała p-transglutaminazie tkankowej anty-tTG IgG  59 zł
Przeciwciała przeciw deaminowanym peptydom gliadyny IgA 115 zł
Przeciwciała przeciw deaminowanym peptydom gliadyny IgG 115 zł
Pakiet weneryczny – badanie genetyczne  495 zł
Pallad  288 zł
PSA-total  38 zł
PSA free  55 zł
PSA pakiet (PSA-T + F-TRAT + PSA-FRE)    98 zł
Retikulocyty    28 zł
RF-czynnik reumatoidalny   27 zł
ROMA   35 zł
Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR)   89 zł
Równowaga kwasowo-zasadowa  55 zł
Rtęć   175 zł
Rzeżączka – Neisseria gonorrhoeae   64 zł
Selen w sur.  179 zł
SHBG – globulina wiążąca hormony płciowe w sur.  62 zł
Sporal typu A   18 zł
Sporal typu S   18 zł
Sód w sur.  17 zł
Sód w DZM  21 zł
Tal  175 zł
Tasiemiec IgG w sur.  92 zł
T4 tyroksyna całk.  52 zł
T3 trijodotyronina całk.  58 zł
Tellur  310 zł
Test w kierunku nietolerancji pokarmowych – 108 antygenów   1550 zł
Test w kierunku nietolerancji pokarmowych – 216 antygenów   2550 zł
Test w kierunku nietolerancji pokarmowych – 54 antygenów   945 zł
Testosteron  48 zł
Testosteron wolny  45 zł
TIBC  32 zł
TIBC + UIBC + FE   48 zł
Toxocaroza IgG w sur.  78 zł
Toxoplasma gondi IgA  89 zł
Toxoplasma gondi IgG  46 zł
Toxoplasma gondi IgM  89 zł
TRAB – przeciwciała p-receptorom TSH  99 zł
Transferyna  49 zł
Trójglicerydy  18 zł
Troponina I  45 zł
Troponina T  92 zł
Tyreoglobulina  46 zł
TSH  33 zł
UIBC  36 zł
Wanad  330 zł
Wapń w sur.  18 zł
Wapń w DZM  10 zł
Witamina B12 active  54 zł
Witamina D 25 OH  59 zł
Włośnica (w sur.)  195 zł
WR (VDRL)  28 zł
Wskaźnik alb./kreat.    38 zł
Yersinia ssp.- badanie kału  99 zł  
Złoto   190 zł
Żelazo  22 zł