W związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – RODO – prosimy o przygotowanie do rejestracji i odbioru wyników dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
W przypadku odbioru wyników badań przez inną osobę niż osoba badana – prosimy o wypełnienie upoważnienia do odbioru badań oraz zgłoszenie się osoby upoważnionej z dokumentem tożsamości.