Oznaczamy swoiste przeciwciała klasy IgE obecne we krwi, powodujące reakcje alergiczne na owady takie jak: osa i pszczoła.