cena 260 zł

  • morfologia z rozm. autom.
  • IgE całkowite
  • panel podstawowy – IgE swoiste (27 alergenów wziewnych i pokarmowych)
  • kał na obecność pasożytów

Profil ALERGIA to pierwszy krok, który możecie Państwo podjąć, jeżeli występują objawy takie jak kichanie, katar, kaszel, wysypka, ból głowy, biegunki, bóle brzucha i złe samopoczucie. Do wykonania badań nie trzeba odstawiać wdrożonego już leczenia preparatami antyalergicznymi. Dodatkowo zalecamy nie ograniczać kontaktu z alergenami, aby wynik był możliwie najdokładniejszy. W naszym pakiecie znajdą Państwo morfologię oraz IgE całkowite, które pozwolą stwierdzić czy symptomy mogą być wywołane alergią. Morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym ocenia ogólny stan organizmu na wielu płaszczyznach. Poziom krwinek czerwonych i ich parametrów sprawdza między innymi obecność bądź brak anemii, a dzięki wskaźnikom czerwonokrwinkowym wskazuje z jakim rodzajem niedoboru mamy do czynienia. Płytki krwi pomagają ocenić potencjał krzepliwości naszej krwi, oceniając np. ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Krwinki białe to nasze ,,siły obronne”. Ich poziom i proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami leukocytów ocenianymi w rozmazie może pomóc rozpoznać rodzaj zakażenia (bakteryjne czy wirusowe), ale również sugerować chorobę pasożytniczą bądź alergię. Badanie IgE całkowite wykonuje się jeśli u danej osoby występują objawy mogące sugerować chorobę alergiczną, np. zmiany skórne, pokrzywka, wyprysk alergiczny. Podstawą do oznaczenia stężenia IgE są również objawy ze strony układu pokarmowego i oddechowego. W alergologii oznaczanie całkowitego stężenia IgE uzupełnia wyniki innych testów, szczególnie skórnych. Badanie jest również pomocne w diagnostyce chorób pasożytniczych, np. tasiemczycy czy owsicy. Badanie kału w kierunku pasożytów to ocena mikroskopowa próbki kału na obecność jaj i cyst pasożytów oraz ich form dorosłych. Najczęstsze pasożyty diagnozowane poprzez badanie kału to tasiemce (w kale stwierdzane człony tasiemca bądź jaja), motylica wątrobowa (w kale stwierdzane jaja), lamblie (w kale stwierdzane jaja lub cysty), owsiki (w kale stwierdzane pasożyty),  glista ludzka (w kale stwierdzane jaja lub pasożyty). W diagnostyce chorób pasożytniczych ważne jest uwzględnienie cyklu rozwojowego pasożyta. W celu zwiększenia skuteczności badania zaleca się trzykrotne wykonanie badania,  w trzech próbkach kału, pobranych co 2-3 dni. Próbki kału do badania parazytologicznego najlepiej jest pobierać przed rozpoczęciem leczenia, ponieważ wiele leków utrudnia rozpoznawanie inwazji przewodu pokarmowego, np. związki baru, bizmutu, leki przeciwgorączkowe, antybiotyki. W przypadku ich stosowania próbki kału należy pobierać po tygodniu od zakończenia kuracji, a w przypadku antybiotyków – po upływie 2 tygodni. Pobierając próbkę należy zwrócić uwagę czy w stolcu widoczne są człony tasiemca, dojrzałe postacie glisty ludzkiej, włosogłówki, owsików bądź podejrzane struktury, mogące być fragmentami ciała pasożytów i umieścić je w osobnym pojemniku z niewielką ilością wody. Po powrocie z obszarów tropikalnych kał powinien być pobierany czterokrotnie, przy czym materiał do ostatniego badania powinien zostać pobrany po przyjęciu środków przeczyszczających. W profilu znajduje się również podstawowy panel alergiczny. Bada on poziom najczęściej występujących alergenów swoistych pokarmowych i wziewnych z grup: trawy i drzewa, roztocza, zwierzęta, pleśnie, jaja i ryby, mleko, zboża, orzechy, owoce i warzywa. Po wykonaniu tego profilu mogą Państwo dodatkowo pogłębić diagnostykę w kierunku poszczególnych grup alergenów korzystając z innych paneli dostępnych w naszym laboratorium. Ulotki informacyjne dotyczące paneli alergicznych znajdują się we wszystkich punktach pobrań.