cena 200 zł

  • morfologia z rozm. autom.
  • TSH
  • fT4
  • fT3
  • ATPO
  • ATG

Profil TARCZYCA pomaga ocenić stan gruczołu tarczowego. Morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym ocenia ogólny stan organizmu na wielu płaszczyznach. Poziom krwinek czerwonych i ich parametrów sprawdza między innymi obecność bądź brak anemii, a dzięki wskaźnikom czerwonokrwinkowym wskazuje z jakim rodzajem niedoboru mamy do czynienia. Płytki krwi pomagają ocenić potencjał krzepliwości naszej krwi, oceniając np. ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Krwinki białe to nasze ,,siły obronne”. Ich poziom i proporcja pomiędzy
poszczególnymi rodzajami leukocytów ocenianymi w rozmazie może pomóc rozpoznać rodzaj zakażenia
(bakteryjne czy wirusowe), ale również sugerować chorobę pasożytniczą bądź alergię. Hormon pobudzający tarczycę (thyroid stymulating hormone TSH, hormon tyreotropowy, tyreotropina) jest produkowany przez zasadochłonne komórki z przedniego płata przysadki mózgowej i uwalniany w wyraźnym rytmie dobowym, kontrolowanym przez wydzielającą go przysadkę. Wydzielanie TSH jest pobudzane przez podwzgórze. Uwalnianie TSH z przysadki mózgowej jest centralnym mechanizmem regulacyjnym biologicznego działania hormonów tarczycy. TSH pobudza produkcję i wydzielanie hormonów tarczycy . FT3 oraz FT4 to frakcje wolnych hormonów, niezwiązanych z białkami krwi, wydzielanych przez tarczycę. Do ich głównych zadań należy regulacja funkcji metabolicznych organizmu. Tarczyca steruje wieloma procesami metabolicznymi zachodzącymi w naszym organizmie. Jej funkcjonowanie jest kluczowe dla naszego zdrowia. ATPO czyli przeciwciała przeciw peroksydazie to badanie pomagające wykryć chorobę Hashimoto. Choroba Hashimoto to choroba autoimmunologiczna, w której nasz organizm wytwarza autoprzeciwciała stopniowo niszczące tarczycę. ATG to przeciwciała przeciw tyreoglobulinie. Pojawiają się w chorobie Gravesa-Basedowa, chorobie autoimmunologicznej. Nie leczona choroba prowadzi do stopniowego uszkodzenia tarczycy.