cena 230 zł

  • AspaAT
  • AlAT
  • bilirubina
  • GGTP
  • fosfataza zasadowa
  • białko całkowite
  • albuminy
  • HbsAg
  • HCV-G
  • Hbc total

 

Profil WĄTROBA pomaga ocenić stan zdrowia wątroby oraz brak przeciwwskazań do wykonania operacji. Aminotransferaza asparaginianowa (AspAt) i aminotransferaza alaninowa (AlAt) to enzymy oceniające stan wątroby. Zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT, ALT i AspAT, AST) jest często spotykanym objawem i może być spowodowane m.in. chorobami wątroby. AlAT jest wskaźnikiem bardziej swoistym dla wątroby, AspAT zaś występuje także w innych narządach (serca, tarczycy) i jej aktywność może być zwiększona w ich chorobach. Umiarkowane zwiększenie aktywności aminotransferaz (wzrost poniżej 5 razy ponad normę), gdy stosunek AspAt do AlAT (tzw. wskaźnik de Ritisa) jest większy od 1, może wskazywać zwłaszcza na alkoholowe uszkodzenie wątroby, stłuszczenie wątroby i marskość. Pomiar aktywności GGTP (gamma-glutamylotransferaza) wykorzystywany jest w diagnozowaniu i leczeniu żółciowego zapalenia wątroby. GGTP jest enzymem występującym w nerkach i wątrobie.Wzrost aktywności obserwowany jest w cholestazie wewnątrzwątrobowej i zewnątrzwątrobowej, zapaleniu dróg żółciowych, zapaleniu wątroby, chorobie alkoholowej. Badanie GGTP jest wykorzystywane głównie w diagnozie chorób wątroby i dróg żółciowych. GGTP, którego poziom bada się w surowicy krwi pochodzi głównie z dróg żółciowych i wątroby.  Bilirubina to produkt rozpadu hemu, głównie hemoglobiny z erytrocytów. Jej stężenie rośnie w przebiegu chorób wątroby, dróg żółciowych i zespołów hemolitycznych. Bilirubina jest markerem w diagnostyce laboratoryjnej, który jest niezbędny przy diagnozowaniu chorób, w tym żółtaczki, kamieni żółciowych. Badanie stężenia bilirubiny wykonuje się w przypadku różnicowania żółtaczek, oceny funkcji wątroby, podejrzenia zakażenia wirusem zapalenia wątroby, podejrzenia uszkodzenia hepatocytów (zatrucia grzybami, lekami, narkotykami), występowania objawów wskazujących na chorobę dróg żółciowych oraz trzustki, podejrzenia niedokrwistości hemolitycznej.  ALP czyli fosfataza zasadowa to enzym występujący w wielu komórkach naszego organizmu. Najwyższe stężenia osiąga w wątrobie i kościach i to z tych narządów przedostaje się go najwięcej do krwi. Z wątroby jest wydalana z żółcią do przewodu pokarmowego dlatego jest czułym markerem zapalenia dróg żółciowych. Ponadto jej stężenie rośnie w chorobach przebiegających z przebudową kości np. w nowotworach kości, chorobie Pageta, oraz przy nadczynności przytarczyc.  Białko całkowite i albuminy we krwi są wskaźnikami stanu odżywienia i nawodnienia organizmu, oraz diagnozowania przyczyn i stopnia obrzęków. Ich stężenie jest wskaźnikiem stanu wątroby i nerek. Albumina jest najliczniejszym białkiem krążącym w osoczu. Stanowi połowę całkowitej zawartości białka w osoczu zdrowych ludzi. U ludzi albumina surowicy działa jako istotny modulator ciśnienia krwi. Badanie poziomu białka całkowitego jest zalecane osobom, u których występują objawy mogące wskazywać na jego niedobór, niedożywienie organizmu, odwodnienie lub przewodnienie, choroby autoimmunologiczne, choroby nerek, wątroby lub jelit, a także choroby nowotworowe. W przypadku zaobserwowania u siebie obrzęków, krwotoków, trudno gojących się siniaków, dużego spadku masy ciała, często nawracających i przedłużających się infekcji, zaparć, ogólnego osłabienia, zawrotów głowy, bólu kości i stawów należy zgłosić się do lekarza lub wykonać badania poziomu białka całkowitego.  HbsAg to badanie na obecność wirusa żółtaczki typu B. Wirus HBV powoduje wirusowe zapalenie wątroby typu B, przewlekłe lub ostre, które nieleczone prowadzi do żółtaczki, a w późniejszym czasie predysponuje do rozwinięcia nowotworu wątroby. HBV przenosi się drogą krwi lub drogą kontaktów seksualnych. Jest wykrywany po około 1-2 miesiącach od zakażenia, jeszcze przed wystąpieniem objawów choroby. HCV-G do badanie przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C. Obecność przeciwciał świadczy o przewlekłym lub ostrym zapaleniu wątroby typu C spowodowanego zakażeniem wirusem żółtaczki typu C. WZW typu C powoduje zapalenie wątroby często o ciężkim przebiegu, z wieloma powikłaniami między innymi chorobami autoimmunologicznymi i nowotworem wątroby. Badanie wykrywa obecność wirusa po około 9 tygodniach od zakażenia.Badanie przeciwciał HBc total jest elementem diagnostyki podczas procesu diagnostyczno-leczniczego w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu B. Pozwala ono zarówno stwierdzić zakażenie, jak i określić jak dawno temu do niego doszło i monitorować skuteczność ewentualnego leczenia.